• رامنار تجهیز نوین
 • رامنار تجهیز نوین
 • رامنار تجهیز نوین
 • رامنار تجهیز نوین
 • رامنار تجهیز نوین
 • رامنار تجهیز نوین
محصولات
مدیریت پرتال

مدیریت پرتال

 

 

 

 

 

اطلاعاتی در خصوص عامل گازي اطفاي حريق HFC-227 با نام تجاري FM200 :

 

 

 

 

 


گاز HFC-227 در حال حاضر به عنوان يکي از عامل هاي تميز اطفاي حريق که قابليت کارکرد در حضور افراد را دارا ميباشد در سطح جهان در حال توليد و استفاده گسترده است. ولي متاسفانه در ايران به علت ضعف مقررات و استاندارد هاي مربوطه توصيفاتي که از عملکرد و خواص اين گاز ارائه ميگردد بيشتر از ديدگاه تبليغات و بازاريابي شرکتهاي توليد کننده و ارائه کننده آن بوده و برخي نکات اساسي و کليدي مرتبط با آن بعضا عنوان نگرديده و در نظر گرفته نميشود. در ادامه به بيان اهم اين موارد به صورت سلسه نکات مرتبط با هم خواهيم پرداخت تا امکان نتيجه گيري کلي از اين موارد فراهم گردد:

· از نظر محاسباتي جهت اطفاي حريق کلاس A با استفاده از گاز FM200 و با روش Total Flooding بايستي که غلظت ترکيب آن با هواي محيط به70000PPM یا 7% برسد. همچنین میزان غلظت مجاز این گاز جهت استنشاق بدون ضرر انسان تا میزان 90000PPM یا 9% میباشد.

· گاز FM200 با ترکیبی از مکانیزم های فیزیکی و شیمیائی عمل اطفای حریق را انجام میدهد. که 80% تاثیرش به صورت فیزیکی (بر اساس جذب حرارت) و 20% آن به صورت شیمیائی و بر اساس توقف زنجیره اکسیداسیون سریع سوخت است.

· از آنجائيکه عمل اطفاء در اين روش بر پايه واکنش شيميائي ميباشد در صورتي که مقدار غلظت گاز FM200 از مقدار مشخص شده کاهش يابد و به جهت وجود مقدار کافي اکسيژن جهت بروز و رشد مجدد حريق (خصوصا حريق نهفته و باقي مانده در توده هاي متراکم کاغذ) حريق مجددا فعال شده و با توجه به آسيب پذير بودن متريال تحت پوشش (به عنوان مثال مستندات کاغذی) در قبال آب و پودر اطفاي حريق دستي عملا هيچ اقدام عملياتي توسط افراد حاضر و يا پرسنل آتش نشاني جهت محافظت از متریال تحت پوشش و اطفای حریق امکان پذير نيست ، چراکه صدمات ناشی از آب نیز بر روی تجهیزات حساس کمتر از آتش نمیباشد.

· طراحي و اجراي اين قبيل سيستمهاي اطفاي حريق به صورت حلقه باز Open Loop ميباشد و هيچ نوع بازخورد و مکانيزم کنترلي جهت سنجش مقدار غلظت گاز در محيط و تثبيت آن در مقدار مطلوب متصور نيست. به همين دليل محاسبه غلظت گاز FM200 اصطلاحا PreEngineered بوده و بر اساس محاسبه حجم فضای تحت پوشش و ميزان ذخيره گاز در سيلندرها تعيين ميگردد.

· به طور قطع در يک پروژه واقعي و نه يک محاسبه آکادميک ، هرگز امکانSeal نمودن فضاي محیط تحت پوشش موجود نيست و عوامل فيزيکي متعدد و متغيري سبب ميشود تا هواي تازه به محیط تحت پوشش وارد شده و گاز FM200 به بيرون نشت کند و در نتيجه از غلظت پيش بيني شده در طراحي اوليه پايين تر شود.

· در اين گونه موارد بديهي ترين اقدام کاربردي مهندسي در محاسبات در نظر گرفتن ضريب ايمني و حاشيه اطمينان است. به عنوان مثال محاسبه حداقل 20% گاز اضافه تحت عنوان جبران سازي Compensate جهت اطمينان از صحت اجراي عمليات اطفاي حريق در آينده و در بدترين شرايط واقعي Worst Case .

· نکته کليدي اين واقعيت است که در نظر گرفتن اين ضريب جبران سازي Compensation غلظت حجمي اين گاز از محدوده 7% مطلوب به ميزان تاثير گذاري (به بیش از 9% مجاز جهت استنشاق بدون عارضه در انسان) تجاوز ميکند. چرا که مقدار مطلوب 7% في النفسه مقدار کوچکي است! در حالي که ساير عوامل اطفا گر با مقادير بالاي غلظت طراحي شده و از اين حيث کمتر حساسيت و دقت بالاي طراحي و اجرا را طلب ميکنند. به بیان دیگه حاشیه اطمینان عملکرد این مطلوب این گاز و تاثیر نامطلوب آن بر افراد مقدار بسیار کوچک 2% است.

· برابر با متن MSDS گاز FM200 (پيوست1) استنشاق مقادير بالاتر از حد تعريف شده از اين گاز مشکلات تنفسي و قلبي را براي افراد سالم به همراه خواهد داشت. و اين مسئله در مورد کساني که داراي تپش قلب و مشکلات مزمن قلبي و ريوي هستند شديد تر است. (ارجاع به قسمت HAZARDS IDENTIFICATION پيوست فني) لذا تمامي طراحان ، متخصصان و افراد با تجربه در اين زمينه به عنوان دستور العمل زمان حادثه ترک فوري محيط را در هنگام تخليه گاز FM200 به افراد توصيه کرده و آموزش ميدهند!

· نکته بسيار مهم ديگر آن است که فارغ از خواص خود گاز FM200 ، در اثر تماس اين گاز با حرارت بالا و شعله آتش و در اثر واکنش هاي توقف زنجيره اکسيداسيون سوخت (اطفاي حريق) ، چند گاز سمی مانند گاز مونو اکسید کربن و از همه مهم تر و تاثیر گذار تر بخارات اسيد هيدروفلوريک HF - Hydrofluric Acid توليد و در فضا منتشر ميگردد. اين مسئله در خصوص حريق هاي کوچک و کم انرژي مربوط به اتاق هاي سرور و مراکز داده تاثير چنداني ندارد ولي در مورد شعله هاي بزرگ و گسترده تر ناشي از حريق کاغذ ، کتاب و حريق هاي کلاسB میزان تولید و انتشار آن در فضا کاملا موثر بوده و سبب ايجاد آسيب هاي بسيار جدي و مرگ آور به افراد و تجهيزات تحت پوشش ميگردد.

بر اساس جديدترين تحقيقاتي توسط تيم هاي پزشکي ارتش آمريکا بر روي سربازاني که در افغانستان ناچار به ماندن در محيط بسته و در حين اطفاي حريق FM200 بوده اند و در عمل گاز HF - Hydrofluric Acid حاصله را استنشاق نموده اند نشان ميدهد ، تاثير اوليه اين استنشاق زياد نبوده است ولي به مرور زمان تاثيرات مخرب آن ايجاد نکروز در بافت هاي ريه نموده و نهايتا سبب مرگ ميگردد.

متن کامل گزارش پزشکي مذکور نيز به عنوان پيوست فنی قابل دانلود بوده و مطالعه آن به تمامی کارشناسان توصیه میگردد.

با بررسي موارد ياد شده و جمع بندي آنها ميتوان نتيجه گيري کرد که در هر صورت اطفاي حريق توسط عامل گازي تميز و در حضور افراد کاري بسيار پرمخاطره است و نميتوان با اتکاء به نام و توصيفات تجاري رايج اين اطمينان را به پرسنل داد که هيچ خطري متوجه سلامت آنها نيست.و ميبايست ضمن اطلاع رساني صحيح و موثر در خصوص ويژگيها ، قابليت ها و مخاطرات اين سيستم به افراد مرتبط با برگزاري کلاس آموزشي وظايف اصلي آنها در هنگام بروز حريق را متذکر شد.

همچنين با در نظر گرفتن اين نکته که در بسیاری از پروژه ها افراد معدود و خاصي به اماکن تحت پوشش سیستم اطفای حریق خودکار داخل میشوند ، در کنار نصب تابلوهاي هشدار دهنده در خصوص فعال بودن سيستم اطفاي حريق خودکار و سایر اقدامات ایمنی پیشگیرانه در نهايت انتخاب گاز Co2 با توجه به قدرت و کارآئي بسيار بالاي آن و همچنين قيمت پائين تر در قياس با FM200 در کنار داشتن قابليت تست گرم اوليه و شارژ مجدد ارزان و آسان در صورت فعال شدن گزينه مناسبتر و مطلوبتري است.

به علاوه ميتوان تمهيدات موثر زير را جهت جلوگيري از هرگونه آسيب جاني به افراد به اجرا گذاشت:

· نواخته شدن آژير خطر در وضعيت اعلام حريق.

· نواخته شدن آژير خطر قوي تر در وضعيت اطفاي حريق (پيش از تخليه گاز).

· محاسبه و تنظيم زمان تاخير قبل از تخليه گاز و جهت اطمينان از تخليه محيط.

· امکان غير فعال سازي مکانيزم هاي خودکار اطفاي حريق در ساعات اداري. (در اين حالت هنوز امکان اطفاي حريق غير خودکار و با فرمان دستي به راحتي و سهولت وجود دارد)

· نصب هشدار دهنده بصري خروج اضطراري از مخزن در صورت فعال شدن سيستم.

· نصب هشدار دهنده بصري عدم داخل شدن به مخزن در صورت عملکرد سيستم.

در پايان موارد غير فني و ويژه اي که مختص شرايط حال حاضر کشور ميباشد و ميبايست آنها را نيز در کنار نکات فني در فرآيند تصميم گيري در نظر گرفت را به اختصار و فهرست وار به استحضار ميرسانيم:

موارد غير فني خاص کشور که به صورت جدي انتخاب گاز FM200 را به چالش ميکشد:

1- هزينه چند برابري استفاده از اين گاز در قياس با طراحي سيستم بر اساس گاز Co2

2- عدم امکان خريد مستقيم و معتبر از شرکتهاي توليد کننده اصلي به علت وجود مسائل امنيتي و تحريم.

(اصولا شرکتهاي معتبر تامين کننده اين گاز و تجهيزات مرتبط مانند Chemitron – Kidde – DuPont – Ansul امريکائي بوده و به دليل داشتن الزامات سختگيرانه فني بين المللي ابتدا نقشه هاي محل نصب و موقعيت جغرافيايي محل (جهت منظور نمودن ضرائب محاسباتي فشار جو و ارتفاع از سطح دريا) را بررسي فني نموده و پس از تائيد فني طرح اقدام به تائيد ليست Approve و تامين تجهيزات مينمايند)

3- عدم امکان انجام تست گرم به دليل عدم امکان شارژ مجدد از مبداء اصلي (به فرض امکان تامين اوليه گاز اصلي)

((تست گرم عبارت است از تست کامل سيستم آشکارسازي و اعلام و اطفاي حريق ، به قسمي که با ايجاد يک حريق کنترل شده در محل تمام فرآيند هاي تعريف شده سيستم مورد تست 100% واقعي قرار گرفته و عملکرد آن راستي آزمائي گردد))

4- عدم امکان تست ميزان خلوص و اصلي بودن محتويات درون مخزن گاز . (در صورتي که از گازهاي مشابه FM200 بجاي نوع اوريجينال استفاده شود ، عمل اطفاي حريق به درستي انجام ميشود ولي آثار جانبي مضر براي افراد و همچنين کالاهاي تحت حفاظت تحت کنترل نبوده و امکان بروز صدمات جاني و مالي غير قابل پيش بيني نيز وجود دارد. خصوصا در صورت تماس گاز با شعله آتش و حرارت بالا گازهاي اسيدي و سمي کشنده حاصل از واکنشهاي شيميائي بسيار بيشتر از موارد مشابه ناشي از FM200 اصلي بوده و سبب آسيب به محيط و تجهيزات تحت پوشش و نيز سبب صدمه جدی و مرگ به افرادي که محيط را ترک نکرده اند ميگردد.

 

هرگونه استفاده ، بهره برداری و باز نشر مطالب فوق با ذکر منبع بلامانع است.

شرکت مهندسی رامنار تجهیز نوین

پنجشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۱

مزایا و معایب عامل اطفای حریق Aerosol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان ویژگی ها و مزایا و معایب عامل اطفای حریق Aerosol

 

متاسفانه چند سالی است که برخی از شرکتهای همکار در زمینه ارائه راهکار های اطفای حریق اتوماتیک

و به علت دارا بودن نمایندگی انحصاری از برخی شرکتهای تولید کننده عامل گازی  Aerosol

اقدام به پروپاگاندای تبلیغاتی وسیعی در خصوص مزایای باور نکردنی و برتری مطلق این عامل اطفای حریق

در قیاس با سایر عوامل گازی اطفای حریق مینمایند. در صورتیکه این سیستم نیز مانند تمامی سیستمهای

فیزیکی دارای مزایا و معایب خاص خود میباشد.

در حقیقت از این عامل بیشتر در کابینت ها و تابلوهای برق ، کنترل و مخابراتی و فضاهای سربسته و محدود

در صنایع هوا فضا و نظامی بهره گیری میگردد.

این سیستم در کنار مزایایی که دارد دارای معایبی از قبیل:

1- کاهش شدید دید و بینائی در حین تخلیه در محیط و عدم امکان فرار آسان و برخورد با موانع در محیط های با حضور انسان.

2- نیازمند پاکسازی محیط پس از تخلیه و به جا ماندن غبار و گرد بسیار ریز در محیط و آسیب رسانی  در برخی کاربردها.

3- عدم طراحی مناسب و غلو در کارآئی موثر در غالب موارد.

4- کیفیت پائین مواد و چاشنی ها در برخی موارد.

5- امکان تخلیه ناخواسته به دلیل الکتریسیته ساکن و یا حرارت بالای محیط.

6- نیاز به تعویض و از دست دادن کارآئی اولیه به مرور زمان و نهایتا تا  10 سال از زمان نصب.

7- عدم امکان استفاده در مناطق گرمسیری مانند سایت های نفت و گاز جنوب کشور.نگهداری در دمای محیط نهایتا تا '65 سانتیگراد.

(این سیستم اساسا روس بوده و جهت استفاده در محیط سردسیری طراحی گردیده است و در دماهای محیطی نزدیک به این مقدار

ناپایداری و از دست رفتن کیفیت مواد فشرده شده داخل مخازن صورت میپذیرد))

 

لذا جهت انجام وظیفه اطلاع رسانی صادقانه به ذینفعان احتمالی به پیوست فایلی که به اختصار و غیر تخصصی

بیانگر مزایا ، معایب و موارد کاربرد این سیستم اطفای حریق را بیان نموده به همراه گزارش MSDS و تخصصی مربوطه

عینا در سایت قرار میدهیم تا صاحبان سرمایه بتوانند خود با دیدگاه باز تر و مناسب تری اقدام به انتخاب روش اطفای حریق مناسب پروژه خود نمایند.

با آرزوی موفقیت - شرکت رامنار تجهیز نوین

يكشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۳

دریافت گواهینامه

دریافت گواهی اتمام دوره بازرسی ، تست و نگهداری از سامانه های ایمنی

آشکار سازی ، اعلام و اطفای حریق

 

 

سه شنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۳

بروز رسانی

با یاری پروردگار فاز نخست بروز رسانی پرتال خبری شرکت رامنار تجهیز نوین انجام گردید

در این ارتباط بخش معرفی خدمات فنی و مهندسی این شرکت در حوزه سامانه های ایمنی

به اضافه نمودن بخشهای زیر بروز رسانی شد:

بازدید ، تست و نگهداری از سامانه های اعلام و اطفای حریق Inspection Test and Maintenance of Fire Alarm Systems

مشاوره و طراحی سامانه های اطفای حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز Co2

آموزش های کاربردی Practical Safety Systems Training

 

در آینده نزدیک بروز رسانی ها و تکمیل موارد لازم ادامه خواهد یافت.

 

رامنار : مهار هوشمند حریق

 

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۲

آموزش های کاربردی Practical Safety Systems Training

این آموزشها جهت آشنائی پرسنل سازمانها و مراکز صنعتی با نحوه عملکرد سامانه های ایمنی بوده
و رفتار و عملکرد مناسب افراد در قبال فعال شدن سیستمهای هشدار دهنده را به آنها آموزش میدهد
و برای  پرسنل اداری - تولیدی - حراست و تاسیسات طبقه بندی گردیده و بسیار مفید و سودمند است.
...  Coming Soon  ...

 

 

گاز Co2 به عنوان یکی از قوی و موثر ترین گازهائی که در زمینه سامانه های ایمنی کاربرد دارد از دیرباز

در بسیاری از کاربردهای صنعتی ، نظامی ، نفت و گاز ، برق و سایر موارد بکار رفته است.

ساختار مولکولی Co2

از مزایای اصلی این گاز میتوان به قدرت بسیار بالای خاموش کنندگی آن اشاره کرد. چراکه همزمان بر

دو ضلع از مثلث آتش تاثیر گذار است. حرارت و اکسیژن .

در واقع Co2 هنگام تخلیه در سیستمهای اطفای حریق خودکار به صورت مایع بوده و بلافاصله پس از خروج

از دهانه نازل ها به صورت کریستال های جامد در آمده و سرمای شدیدی را ایجاد میکند. این سرمای شدید

به دلیل تبخیر بخشی از Co2 تخلیه شده در محیط است که خود به علت افزایش حجم ترکیب هوای محیط

را به صورت کامل تغییر داده و از غلظت اکسیژن در محیط به شدت کاسته میشود. لذا با حذف همزمان دو

ضلع از مثلث آتش حریق به سرعت اطفاء میگردد.

بنابر این به جرات میتوان گفت قویترین و موثرترین عامل اطفای حریق گاز Co2 میباشد.

تخلیه CO2 از نازل به صورت بلور های جامد

یکی دیگر از مزایای بسیار مهم این گاز قابلیت عدم هدایت الکتریکی آن میباشد. به بیان ساده تر Co2 عایق

الکتریسیته بسیار مطلوبی است و به همین دلیل در اطفای حریق زیرساخت های تولید و توزیع انرژی برق گزینه

نخست در طراحی ها میباشد.

سیستم اطفای حریق Co2 در کلیدخانه (پست) برق

از آنجائیکه این عامل پس از تخلیه و خروج از محیط به هیچ عنوان اثری بر محیط و کالای تحت پوشش نمیگذارد

در زمره عامل های اطفاگر تمیز یا Clean Agents بوده و در اطفای حریق موزه ها مراکز اسناد مهم و نفیس و سایر

مواردی از این دست نیز کاربرد دارد. علاوه بر مزایای اصلی فوق مزیت اصلی این گاز در کشور ما بومی بودن تولید آن

میباشد و امروزه چندین کارخانه پیشرفته تولید گاز Co2 در میهن عزیزمان مشغول به فعالیت میباشد که توانائی ارائه

حجم فراوان ، پایدار ، ارزان و با خلوص بسیار بالای این گاز را دارند. لذا هم در فاز تامین اولیه و هم در فاز پشتیبانی

مشکلی جهت تامین آن در کشور وجود ندارد.

 

مهمترین عیب عامل اطفاگر تمیز ، موثر و ارزان CO2  کشنده بودن آن برای انسان است.


برابر الزامات استاندارد NFPA12 در محیطی که حضور انسان در آن حتمی است Occupied نمیبایست

که از این گاز به عنوان عامل اطفاگر استفاده نمود ولی در صورتی که به دلایل فنی نتوان عامل دیگری را جایگزین آن کرد

میتوان با در نظر گرفتن الزامات ایمنی خاصی که در ادامه این استاندارد مشخص شده است اقدام به طراحی و پیاده سازی

سیستم اطفای حریق گاز Co2 نمود. این الزامات سختگیرانه جهت اطمینان از خروج تمامی افراد قبل از تخلیه گاز Co2 تعیین شده اند.

 

کارشناسان این شرکت ضمن داشتن تجربه فراوان در طراحی ، پیاده سازی و نگهداری از سیستمهای اطفای حریق Co2

و با بهره گیری از استاندارد NFPA12 آماده ارائه هر گونه خدمات در این زمینه هستند.

با ما تماس بگیرید

 

مشاهدات نشان داده که در موارد بسیاری، سیستم اعلام حریق یک ساختمان با هشدار به‌موقع، مانع از گسترش آتش‌سوزی شده و جان و مال بسیاری از انسان‌ها را حفظ کرده است. اما مواردی نیز وجود داشته که ساختمان‌های مجهز به سیستم اعلام حریق، در آتش سوخته‌اند و هشداری دیده یا شنیده نشده است .
چرا؟
شما چه فکر می‌کنید؟
چه دلایلی باعث عدم کارایی سیستم حفاظتی شده است؟
متداول‌ترین دلایل به شرح زیر است:
1.خاموش‌بودن سیستم اعلام حریق
2.معیوب‌بودن سیستم اعلام حریق
3.استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و عدم رعایت اصول طراحی و انتخاب صحیح نوع آشکارساز
عدم نگهداری و سرویس به موقع سیستم اعلام حریق و درنتیجه معیوب‌بودن آن و هشدارهای کاذب بسیار باعث می‌شود تا افراد، خود سیستم را خاموش کرده و از آن به‌عنوان یک سیستم ناکارآمد یاد کنند. تمامی تجهیزات الکترونیکی سیستم‌های حفاظت، ازجمله سیستم اعلام حریق، نیاز به نگهداری، بازدیدهای دوره‌ای و سرویس و دارند و باید همواره از آماده‌به‌کاربودن آنها اطمینان حاصل کرد. از این‌رو، نصب یک سیستم اعلام حریق، شرط لازم جهت پیشگیری از گسترش آتش‌سوزی می‌باشد. اما شرط کافی نیست. نصب، همراه با نگهداری (بازدیدهای دوره‌ای) و تعمیرات بازدارنده (تعویض باتری و آشکارسازهای معیوب) شرط لازم و کافی جهت برخورداری از یک سیستم کارآمد و توانا در تشخیص به‌موقع وجود آتش می‌باشد.

تجهیزات اعلام حریق ازجمله حساس­ترین دستگاه­های اندازه­گیری و عملیاتی می­باشند و برای عملکرد صحیح، نیاز به نگهداری و سرویس دارند. در سیستم­های آدرس‌پذیر و هوشمند، نوع ساختمان داخلی تجهیزات، کمک به امر نگهداری می­نماید. در این نوع سیستم‌ها، آلارم­های مربوط به کثیفی دتکتورها (به تفکیک)، عدم عملکرد شستی، آژیر و مدول­های واسطه به‌موقع انجام می­پذیرد و در روند پیگیری عدم عملکرد صحیح دتکتورها، همکاری دو جانبه­ دتکتور و پانل باعث پایش دائمی (monitoring) وضعیت هر دتکتور شده و در هر لحظه، تمامی حالات، قابل‌مشاهده و ثبت می­باشد.
اما در سیستم­های متعارف (Conventional) صرفاً وضعیت هر زون (خارج‌شدن یک دتکتور از مدار، پارگی خط ارتباطی و اتصال کوتاه خط ) قابل رویت می‌باشد و کثیفی دتکتور یا عدم عملکرد صحیح آن فقط با تست‌های دوره­ای یا آلارم­های ارسال‌شده بر روی پانل معلوم می­گردد.

روند نگهداری و سرویس
بازدیدهای هفتگی: در این بازدیدها، از پانل اصلی اعلام حریق (FACP) بازدید شده و از صحت عملکرد نمایشگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل می‌گردد. همچنین درصدی از شستی­ها به صورت اتفاقی تست می‌شوند. چک شستی­ها به‌صورتی است که در یک برنامه زمانی 6 ماهه، تمامی آن­ها چک می‌شوند. در ادامه دفتر ثبت آلارم­ها (Fault) بررسی شده و درصورت فعال‌شدن سیستم در گذشته، علت آنها بررسی و مورد اشکال پیدا و رفع عیب می‌گردد. در مرحله­ آخر، تمامی عملیات و شماره­ تجهیزات سرویس‌شده ثبت می‌شود. نوع بازدید هفتگی، باتوجه به حساسیت محل، نوع تردد افراد، تعداد افراد موجود و تمیز بودن محل می­تواند از یک تا 4 هفته یک‌بار انجام پذیرد.
بازدیدها و فعالیت­های شش‌ماهه:

در این بازدیدها تمامی اتصالات، کابل­ها، سیم­ها چک گردیده و ضمن رفع نقص، صحت عملکرد آن­ها تأیید می­شود. آژیرها چک شده و از صحت و سلامت آن­ها اطمینان حاصل می­گردد. دتکتورهایی که در نواحی آلوده و اثر باد قرار دارند، تمیزکاری شده و عملکرد آن­ها نیز چک و ثبت می‌شود. تمامی شستی­ها چک شده و برچسب تأیید (CERTIFICATE) روی آن­ها نصب می‌گردد. آژیر خارج از ساختمان، فلاشر و تمامی اجزای متصل به زون نیز باید تست شده و موردتأیید قرار گیرند. همچنین می­توان قسمتی از دتکتورهای متصل به هر زون را در این دوره، تمیزکاری نمود.

تست­های سالیانه
تمامی دتکتورهای متصل به مدار هر پانل، در یک برنامه زمانی حداکثر سه‌ساله می­باید تمیزکاری و تست عملکرد گردند. این سرویس می­تواند تقسیم شده و در عملیات 6 ماهه، یک‌ساله یا یک سرویس سه‌ساله انجام پذیرد. نحوه­ کار به‌صورتی است که در طول برنامه زمانی سه‌ساله تمامی تجهیزات (دتکتور، شستی، آژیر، فلاشر، مدول­های واسطه و جداکننده­ها)کاملاً چک می‌شوند. درصورتی­که محل نصب تمامی یا قسمتی از دتکتورها آلوده باشد، این زمان کاهش می­یابد. اما امکان افزایش زمان سرویس وجود ندارد.LED  (نشان­دهنده­های خارجی) نیز در پریودهای سالیانه چک می­گردد. هم­چنین مدارات داخلی، بُردها و باتری­های پشتیبان برنامه در طول برنامه سالیانه، طبق دستورالعمل سازنده تمیزکاری و چک گردیده و درصورت نیاز باتری­های پشتیبان تعویض می‌شوند.


حداکثر زمان استفاده از هر دتکتور بین 8 تا 10 سال می­باشد. پس از انقضای این زمان، دتکتور مربوطه حتی اگر سالم باشد، بایستی تعویض شود. در طول هر سرویس، سرویس‌کار بایستی برچسب تأیید، تاریخ و مهر شرکت خود را بر روی آن درج و در دفتر مخصوص محلی ثبت نماید. می‌بایست شماره­های تماس با سرویس­کار در محل FACP نصب شده و امکان حضور سریع سرویس­کار مهیا باشد.
توجه: در هنگام انجام سرویس­ها و احتمال به‌صدادرآمدن آژیر خطر، تمامی افراد مستقر در ساختمان از قبل اطلاع یافته و امکان هرگونه خطر پیش­بینی گردد.
باتوجه به امکانات سیستم­های هوشمند، درصورتی‌که اعلام کثیفی دتکتور یا معیوب‌بودن تجهیزی قبل از رسیدن موعد سرویس اعلام شد، سرویس­کار از طریق مسئول ساختمان سریعاً به محل مراجعه و رفع اشکال نماید. تاریخ سرویس قبلی و بعدی نیز با خط درشت بر روی پانل نصب گردد.
خطا در آلارم
خطا در آلارم بر دو نوع می­باشد.
آلارم­های ناخواسته: در این نوع آلارم­ها عاملی غیر از حریق باعث فعال‌شدن سیستم گردیده است. عواملی مانند: دود سیگار، حرارت بخاری، دود ماشین و سرایت آن به دتکتورهای دود، باعث این اتفاق می­شوند. دراین حالت، عامل فعال‌شدن آژیر وجود داشته اما این عامل حریق نبوده است. نکته بسیار مهم آنکه در این قبیل موارد تمامی اجزای سیستم (دتکتور، آژیر و پانل) کار خود را با دقت و صحت انجام داده‌اند که این یعنی آماده‌به‌کاربودن سیستم. ولی چون حریقی اتفاق نیافتاده، می‌بایست نسبت به حذف زمینه‌های بروز این خطاها اقدام و سیستم آماده دریافت علائم حریق واقعی گردد.

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۹

آشنائی با سیستم های اعلام حریق و اجزاء آن

آشنائی و آموزش چگونگی عملکرد سامانه های ایمنی

آشکارسازی و اعلام حریق.

«ابتداقبلی123بعدیانتها»
صفحه 1 از 3

صفحه اصلي | تماس باما | نقشه سايت

تولید شده توسط: جوملا!
شرکت رامنار تجهیز نوین © 1389 تمام حقوق پرتال محفوظ می باشد.