صفحه اصلی1401-6-9 04:31:59 +00:00

با IXION

کیفیت را حس کنید!امنیت را تجربه کنید!تفاوت را ببینید!

با ما تماس بگیرید!

محصولات را مشاهده کنید

چرا IXION ؟

محصولات

کاشف ها و آژیر فلاشرها

تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر

هشدار دهنده های گاز

هشدار دهنده های نشت گاز

مقالات علمی

تست دتکتور دود در اتاق آتش

کمیته های تدوین استاندارد جهانی ISO و همچنین استاندارد اروپایی EN و نیز استاندارد ملی بریتانیا BS در هماهنگی فنی کاملی با یکدیگر استانداردی

آشکار ساز منوکسید کربن خانگی

بنا بر اعلام آمار سازمانهای مربوطه اعم از آتش نشانی و سازمان پزشکی قانونی سالانه تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان بر اثر استنشاق گاز

تست دتکتور دود در تونل و اتاق آتش

استاندارد اروپایی EN54-7 جهت اطمینان از عملکرد صحیح دتکتور دود، آن را در معرض 2 آزمون قرار می دهد: 1. آزمون های مربوط به تست